Translate

Saturday, 8 October 2016

Kool

1 comment:

  1. The celebrations are in session, going fantastically well as we all anticipated they would and assiduously did our very best individually and collectively to make sure they would be and, accordingly, everyone and most delightfully so the birthday girl is having a superb time! Just thought I’d let you know!

    Die Feierlichkeiten sind in der Sitzung, geht fantastisch gut wie wir alle erwartet, sie würden und haben fleißig unsere besten einzeln und gemeinsam sicherstellen, dass sie und würde dementsprechend jeder und die meisten herrlich so das Geburtstagskind ist eine großartige Zeit! Ich dachte, ich würde Sie wissen lassen!

    Mae'r dathliadau yn eu sesiwn, yn mynd hynod o dda wrth i ni i gyd yn rhagweld y byddent a gwnaeth ein gorau iawn yn unigol ac ar y cyd i wneud yn siŵr y byddent yn ddyfal ac, yn unol â hynny, mae pawb ac mae'r rhan fwyaf hyfryd felly y ferch pen-blwydd yn cael amser gwych! Dim ond yn meddwl y byddwn i'n rhoi gwybod i chi!

    ReplyDelete