Translate

Friday, 31 March 2017

Mae debunking absoliwt o chwedl rhywiol!


Gan Stanley Collymore

Rydych yn troi fi ar mewn ffordd rwyf yn flaenorol yn meddwl
ei fod yn hynod annhebygol bod unrhyw un o fy cydnabod ar
unwaith gallai o bosibl yn ei wneud; i eich bod yn gwybod
yr hyn y maent yn ei ddweud: gyfarwydd hyd yn oed os
nad yw'n mewn gwirionedd yn magu dirmyg yn aml
gan ei natur fanwl ac agos gymdeithas yn ei wneud
atal y rhai sy'n yn cymryd rhan yn uniongyrchol o
mewn gwirionedd yn ffurfio perthynas ystyrlon
o natur unigryw rywiol bersonol ac yn arbennig felly. A bob
amser wedi cael gwybod ac yn ei dro cyhyd ddigwestiwn
yn credu hyn, dyfalu beth? Chi jyst digwydd i ddod
draw ar yr adeg iawn ac felly yn hawdd, ddarbwyllol
ac yn effeithiol ynof fi wedi gwir a'r gau hyn yn
drefnus eang a dwfn cyffredinol camsyniad
sydd gen i yn bersonol ac yn ddifeddwl
cyfrannu at am gymaint hir ac yn naturiol yn y
broses wedi pleasurably, ardently a mae'r
rhan fwyaf yn gadarnhaol gallaf llawen
yn dweud mewn perthynas â hyn oll
profi fwyaf argyhoeddiadol ym
mhob ffordd fy mod yn,
gadewch i ni ddweud,
ar y gorau yn eithaf
 mistakeningly
anghywir!

© Stanley V. Collymore
30 Mai, 2017.


Sylwadau Awdur:
Yn ddieithriad pob un ohonom ar ryw adeg neu'i gilydd o'r dechrau ein flynyddoedd glasoed unigol a'r sefyllfa sydd fel arfer yn datblygu gyda mwy o ddiddordeb wrth i ni heneiddio a dwyster ein dyhead rhywiol personol yn tyfu cryfach yn euog o un ai ddieithriad darbwyllo ein hunain neu o leiaf yn dechrau fwyaf daer ar yr hyn rydym yn eu hystyried yn gwmni ac ymarfer corff ar y cyd o berswadio ein hunain ein bod wedi naill ai wneud yn barod neu fel arall yn y broses o wneud hynny yr hyn yr ydym yn honni ein bod yn ddi-os yn gwybod, ac ein bod yn y bôn ar ôl yn y dywed rhywiol penodol rydym yn ymwneud yn bersonol â, ac felly gallwn ymhellach a hefyd yn barod addurno ar o ran y safbwynt penodol sydd gennym o ran yr hyn yr ydym yn credu ddiamheuol naill ai yn neu os nad yw'n bersonol troi ni ar emosiynol ac yn fwyaf penodol, felly yn rhywiol

Ond pan harholi'n allanol ac yn ofalus, yn edrych ar wrthrychol a hyd yn oed yn ddadansoddol tybiaethau hyn sydd gennym ar y cyfan ac yn aml mewn consensws yn fawr mwy na ffantasïau rhithiol wishful gyfleus a hunan-servingly gwisgo fel cwmni a realiti heb ei herio pan mewn gwirionedd does fawr ddim gwerthfawr sylwedd o gwbl i unrhyw un ohonynt i gefnogi'r clinigol hyn yn aml cynnal frwd ac yn arddel daer rhagdybiaethau, y gofalwr anghymodlon glynu at gredoau neu ymhellach dyheadau hen sefydlu a dywedodd hyderus credoau o'r fath yn arwain at. A pham y mae bod pob ymadael clir-dorri ac yn synhwyrol, a achosir yn fwriadol neu'n ddamweiniol, yn galonogol cadarn a buddugoliaeth gwerth chweil ar gyfer y broses gadarnhaol a sefydlog o dynol naturiol a detholiad o rywogaethau eang yn ogystal â'r cyd-fynd ac, mewn termau realistig, goruchafiaeth o synnwyr cyffredin.


1 comment:

  1. Nid oes gan Rhyw yn y cyfyngiadau perthynas wirioneddol ystyrlon i fod yn ddyletswydd ddidaro, rhywbeth y mae'n rhaid naill ai yn cael ei oddef neu arall o'r neilltu dutifully i rai categori penodol o un bywyd personol; ond yn hytrach ddylai yn hytrach i ddod ac aros yn rhan annatod o'ch perthynas â'r un arbennig yn barhaol.

    Yr hyn sy'n cyfateb, mewn geiriau eraill, o galon pwrpasol ac yn eithaf bywiog sy'n egnïol, gytûn, hypnotically a hynod effeithiol, os cânt eu cymryd gofal yn dda, curiadau allan assuredly ac yn gredadwy bod tempo beichiog a chroesawgar drwy gydol eich bywyd.

    ReplyDelete