Translate

Thursday, 15 June 2017

Yr anghymharol Emily Thornberry - AS Llafur dros Islington South a Finsbury


Gan Stanley Collymore

Hynod llachar, y mae does dim amheuaeth o gwbl, ac yn drylwyr iachusol modern hefyd yn rhagolygon, ac mae hyn yn wahanol iawn i'ch cyfartaledd a Thŷ sôn, cyfoes Cyffredin AS neu Dŷ'r Arglwyddi gwleidydd blissfully byw, gan eu bod nhw'n amlwg yn gwrthsefyll newid , yn yr oesoedd tywyll ar gyfnod gwleidyddol a chymdeithasol a fu. goleuedig hyfedr yn eich barn a'ch gweithredoedd a ategolrwydd dawnus gyda Duw-a roddir, yn naturiol deniadol a swyn mwyaf trosglwyddadwy cadarnhaol: hollgynhwysol a gadarn hatgyfnerthu gan ras glwm a sylfaenol sy'n nodweddiadol ac yn barhaol arwyddluniol o'r hyn ddiamheuol gwraig arbennig o ddeallus, yn pob canfyddiad cadarnhaol a connotation y gair ac sydd, ar ben hynny, yn dazzlingly gymwys ym mhopeth mae hi'n gychwyn fwriadol arno; a heb unrhyw dyfeisio alawon neu addurno yn syml ac yn fedrus, fel y mae ei wont, gywrain yn mynd ymlaen â'r gwaith mewn llaw.

Ac yn amlwg hefyd, i gyd mae hyn yn erbyn cefndir rhyfeddol cadarn o swyn eferw a phersonoliaeth afaelgar a pefriol, y person y gerdd hon ei greu ar gyfer ac yn benodol yn ysgrifenedig ac mae bellach yn ymroddedig frwd, yw'r unigryw Emily Thornberry: ffyddlon aelod o'r Blaid Lafur a yr AS unselfishly galed-weithio a doeth i Islington South a Finsbury. A fwyaf hyfryd, yn y fargen, yn gyfan gwbl sillafu bindingly hudolus, a gwraig gafaelgar!

Mae'r gerdd a ysgrifennwyd yn benodol ar gyfer ac yn ymroddedig i Emily Thornberry, Tŷ'r Prydain Cyffredin AS dros etholaeth Islington South a Finsbury yn Llundain, i gyd yr un fath yn ogystal fel teyrnged barhaol hynod bersonol i bob un a phob Llafur seneddol ffyddlon ac yn gydwybodol aelod o'r blaid sy'n ddiwyd yn ymdrechu gyda phob gewyn conscionable o uniondeb yn eu cyrff i weithio'n unswervingly yn lles gorau yn ogystal â gyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol a moesegol fel aelodau Seneddol etholedig, yn gyson ac unshakably er lles gorau'r pOB eu hetholwyr, heb unrhyw agendâu bigoted neu wahaniaethol ar eu rhan yn waeth pwy aelodau hyn o'n etholwyr, fel y mae eu hawl ddemocrataidd a chyfansoddiadol, dewisodd i bleidleisio dros; ac, wrth gwrs, yn y broses o hon safiad proffesiynol ac egwyddorol hefyd yn gwneud yr hyn sydd orau ar gyfer y cyffredinol lles a lles ein mamwlad cyfunol Prydain.

Gwers llesol o'r hyn democratiaeth ac aeddfedrwydd gwleidyddol yn ddi-os i chi, sy'n cyseinio gadarn â phobl fel fi, ac mae'n profusely canfyddadwy yn y farn onest a gweithredoedd ymddiried ynddynt o Emily Thornberry AS.

No comments:

Post a Comment