Translate

Saturday, 25 June 2016

Mozart - Requiem (Sir Colin Davis // Full Recording) [HQ]

1 comment:

  1. Few if any, as with obituaries, get to hear a requiem specified for them and for perfectly obvious reasons, and although culturally and intellectually you’re unquestionably a Philistine Julia Hartley-Brewer consider yourself fortunate to be among that tiny minority! And make the most of your remaining time!

    Ychydig, os o gwbl, fel gyda ysgrifau coffa, yn cael clywed am requiem penodol ar eu cyfer ac am resymau hollol amlwg, ac er yn ddiwylliannol ac yn ddeallusol rydych yn ddiamheuol yn Philistiad Julia Hartley-Brewer yn ystyried eich hun yn ffodus i fod ymhlith y lleiafrif bach iawn! A gwneud y gorau o'ch amser yn weddill!

    Wenige, wenn überhaupt , wie mit Nachrufe, erhalten eine requiem für sie angegeben zu hören und aus vollkommen offensichtlichen Gründen und obwohl kulturell und intellektuell Sie zweifellos ein Philister Julia Hartley-Brewer betrachten sind, sich

    ReplyDelete